Matjaž Gramc

Optik

Matjaž Gramc

Matjaž je po poklicu strojnik, ki pa že več kot 13 let dela v optiki. Pri svojem delu je zelo profesionalen in izredno natančen. V veliko veselje mu je, da kupec optiko zapusti zadovoljen.

Matjaževa dobra volja se odraža tudi pri njegovem delu in odnosu do strank.

Meni